Na světě žije asi 20 000 druhů včel , které jsou pravděpodobně nejvýznamnějšími hmyzími opylovači. Tisíce včelích druhů mají jedinečné vzory letu a květinové preference a mnohé z nich se vyvinuly společně s květinami takovým způsobem, že jejich tělesné velikosti a chování téměř dokonale doplňují květiny, které opylují. Je smutné, že včely všech typů jsou celosvětově na ústupu, stejně jako mnoho dalšího hmyzu . Známá včela medonosná velmi trpěla poruchou zhroucení včelstev , při které úly náhle ztrácejí své dospělé členy. Populace čmelákůa dalších samotářských včel na mnoha místech prudce ubylo, především kvůli používání insekticidů a herbicidů , ztrátě přirozeného prostředí a globálnímu oteplování . Některé druhy, jako je například čmelák rezavý, jsou dokonce zařazeny mezi ohrožené druhy .

Pokud by vymřely všechny včely na světě, došlo by k velkým vlnám v ekosystémech . Řada rostlin, jako je mnoho včelích orchidejí , je opylována výhradně specifickými včelami a bez lidského zásahu by vymřely. To by změnilo složení jejich stanovišť a ovlivnilo potravní sítě , kterých jsou součástí, a pravděpodobně by to vyvolalo další vymírání nebo úbytek závislých organismů. Jiné rostliny mohou využívat různé opylovače, ale mnohé jsou nejúspěšněji opylovány včelami. Bez včel by nasadily méně semena měla by nižší reprodukční úspěšnost. To by také změnilo ekosystémy. Kromě rostlin by mnoho zvířat, jako jsou krásní včelojedi , v případě vymření ztratilo svou kořist, což by také ovlivnilo přírodní systémy a potravní sítě.

Pokud jde o zemědělství , ztráta včel by dramaticky změnila lidské potravinové systémy, ale pravděpodobně by nevedla k hladomoru . Většina lidských kalorií stále pochází z obilných zrn , která jsou opylována větrem, a proto na ně včelí populace nepůsobí. Mnoho ovoce a zeleniny je však opylováno hmyzem a bez včel by se nedalo pěstovat v tak velkém měřítku nebo tak levně. Borůvky a třešně například až 90 procent svého opylení spoléhají na včely. Ačkoli ruční opylení je možností pro většinu ovocných a zeleninových plodin, je neuvěřitelně pracné a drahé. Drobní robotičtí opylovači droni byli vyvinuti v Japonsku, ale zůstávají neúměrně drahé pro celé sady nebo pole květin citlivých na čas. Bez včel by dostupnost a rozmanitost čerstvých produktů podstatně klesla a lidská výživa by pravděpodobně utrpěla. Plodiny, které by nebyly nákladově efektivní pro ruční nebo robotické opylování, by pravděpodobně byly ztraceny nebo přetrvávaly pouze s nasazením lidských fandů.

Napsat komentář